X 
atlas van stolk
the Dutch history in pictures
Nederlands
home
exhibitions
news
the museum
contact
order images
partners

school prints
ePub

search collection
My selection: 0 | view | erase
Anywhere, or in:
v
Limit...
v
Anywhere, or in:
v
Limit...
v
Anywhere, or in:
v
---
All dates
v
Exact
v
Enhanced search:
On Off
No remarks yet.
Your question
Like to browse?#'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

No question asked yet in the search form.
That means we cannot assist you yet with your questions.
You may however browse to find a word or name.
Larger
closezoom inclick and move
image
This image is part of a series.
Click to see them all.
Keep individual images in a separate selection.
This selection is not changed by other questions.
Recall and modify this selection anytime (see at the top).
Kept until 20 minutes after your last question or mouseclick.
Share your knowledge.
Can you somehow improve this record?
Please add your corrections/additions.
info  Find series.
info  Wanted: information
add  My selection
Inventory number:65883 - 37
Category:travel journal
manuscript
Part of:
Eerste reis door Gelderland een gedeelte van Duitschland en Braband gedaan door Gerard van Nijmegen, Huisvrouw en Dienstmaagd, in 't jaar 1782.1788.08.01 - 1788.12.31
Text:Terwijl wij betaalden, kregen wij nog, van onze goede huismoeder, vrij wat stukken Deventer koek mede op reis, die wij tot voorkoming van alle hardlijvigheid met dankbaarheid aannamen ··· bij ons vertrek zijnde zaturdag, één junij, werden wij, tot aan en in onze koets uitgeleide gedaan, door alle de huisgenoten, met vrolijke aangezichten, onder een meenigte groete en zegenwenschen.
Wat verschilde dit logement veel van de Roskam bij Voorthuizen! ··· zie voor op pag: 13.
Op onzen weg van Brummen naar Arnhem bezagen wij de lusthuizen Dieren, Middachten, Reederoord, anders Billoen genaamd en Rozendaal. De landstreek, waar in deze huizen leggen, word hoe langer hoe schoonder, door de bosschen en bergen, doormengd met zaailanden, die men daar »»»


Read this text alongside the image.
Keywords:» tourism
» Hof te Dieren (castle)  [+]
» Middachten (castle)  [+]
» Rhederoord (castle)  [+]
» Rosendael (castle)  [+]
Place names:Brummen + Arnhem > Gelderland > Netherlands
Persons:» Gerard van Nijmegen
» Suzanna Vijgh
Makers:auteur: Gerard van Nijmegen
Date of creation:
1788.08.01 - 1788.12.31Op bladzijde 84-85 vermeldt Gerard van Nijmegen dat hij dit verslag 6 jaar na de reis heeft geschreven, zelfs ná zijn tweede reis.
Date of subject:
1782.06.01 - 1782.06.01
Background info:Gerard van Nijmegen mentions a castle called "Reedevoord", a.k.a. "Billoen". Billoen (Biljoen) however is another castle, close to Rhederoord and not another name for Rhederoord.
Size (hxw in cm):35 x 25,5
Technique:handwritten
High resolution:Not in stock.
Explore:
draughtsman Paul van der Steen
Explore